wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 198/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną” (działka nr 47/3, obręb Podgórze nr 41).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Grzegorz Grzelak - Pełnomocnik
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Prezydent Miasta Wałbrzycha
Siedziba pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 665-51-00
E-mail um@um.walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-22
Uwagi 6.10.2023 - uzupełnienie braków formalnych wniosku
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Karolina Pankowska-Sowa
Data wprowadzenia 2023-10-10 08:29:40