wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 254/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Wójt Gminy Świerklaniec
Data wpływu dokumentu 2023-08-08
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-10-18 08:48:03