wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 264/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 19.09.2023 r. znak M.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.137.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskie Góry
Data wpływu dokumentu 2023-09-19
Data wydania dokumentu 2023-10-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 265/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-10-27 07:40:22