wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 268/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
Zakres przedmiotowy dokumentu a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył os. fiz.
Data wpływu dokumentu 2023-10-04
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 271/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-03 11:37:57