wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 269/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w sprawie wydania Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1055/34 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.124.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-08-28
Data wydania dokumentu 2023-10-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-11-03 11:38:15