wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 270/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewid. 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
Zakres przedmiotowy dokumentu a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", a której część dzierżawi Wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.145.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-11-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-11-03
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-03 11:40:14