wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 275/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja odmawiająca Gminie Zbrosławice zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.96.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-11-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-06 13:36:36