wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 88/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 270/2 obręb Tłokowo gmina Jeziorany,
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy GŚ-V.613.207.2023.IZ
Dokument wytworzył Starosta Olsztyński
Data wpływu dokumentu 2023-10-26
Data wydania dokumentu 2023-10-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 77/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2023-11-07 10:56:24