wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 132/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Postanowienie dot. odmowy wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Przedsięwzięcia <<Rozbudowa realizowanej hali magazynowo-technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat kościerski
Gmina Kościerzyna (gmina wiejska)
Sprawa
Znak sprawy OS.6220.7.2023
Dokument wytworzył Monika Lehmann
Data wpływu dokumentu 2023-09-21
Data wydania dokumentu 2023-10-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kościerzyna
Siedziba ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Telefon 058/686-59-80
E-mail ug@koscierzyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-10-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 130/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Lehmann
Data wprowadzenia 2023-11-07 12:07:04