wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 277/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy Ig.6131.26.1.2023
Dokument wytworzył Wójt Gminy Krupski Młyn
Data wpływu dokumentu 2023-09-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-08 08:45:33