wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 282/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 8 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
Zakres przedmiotowy dokumentu na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.115.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-11-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-11-07
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-09 13:22:11