wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 91/2023
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Postanowienie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo, postanawia uzgodnić ww. projekt Studium w zakresie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat żniński
Gmina Rogowo
Sprawa
Znak sprawy WOO.610.144.2023.AT
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Data wpływu dokumentu 2023-09-10
Data wydania dokumentu 2023-09-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Rogowo
Siedziba ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
Telefon (052) 30 24 053
E-mail gmina@rogowo.paluki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 78/2023, 79/2023, 80/2023, 81/2023, 82/2023, 83/2023, 84/2023, 85/2023, 86/2023, 87/2023, 88/2023, 89/2023, 90/2023, 92/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Gabryszak
Data wprowadzenia 2023-11-17 10:53:50