wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 294/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry – Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.06.2019 r. o symbolu OŚR.613.53.2019 zezwalającej na usunięcie drzew - w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew - nasadzenia za zastępcze
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.161.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-10-20
Data wydania dokumentu 2023-11-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-11-17 13:00:26