wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 297/2023
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja Starosty Tarnogórskiego
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielająca Panu Mirosławowi Brynkus prowadzącemu działalność pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMIR Mirosław Brynkus z siedzibą w Tarn. Górach przy ul. Strzelniczej 47 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.1.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-04-27
Data wydania dokumentu 2023-11-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 102/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2023-11-21 13:42:39