wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 119/2023
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wezwanie o uzupełnienie wystąpienia w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.” planowanego na działkach o nr ewid.: 259/18, 259/19, obręb 0004 Gorysławice, gmina Wiślica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy WOO-II.4220.251.2023.MT.1
Dokument wytworzył RDOŚ w Kielcach
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2023-09-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 100/2023, 105/2023, 106/2023, 118/2023, 138/2023, 150/2023, 159/2023, 165/2023, 166/2023, 180/2023, 181/2023, 182/2023, 185/2023, 186/2023, 187/2023, 188/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2023-11-28 11:30:34