wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 307/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu os. fiz. na podstawie umowy użyczenia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył os. fiz.
Data wpływu dokumentu 2023-10-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-11-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-11-29 10:04:10