wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 315/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.177.2023
Dokument wytworzył Staostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-10-19
Data wydania dokumentu 2023-11-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-12-01 10:06:52