wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 318/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Przedszkola w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w zarządzie trwałym Przedszkola.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Dyrektor Przedszkola
Data wpływu dokumentu 2023-10-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-12-01 12:56:59