wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 319/2023
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca Przedszkolu w Zbrosławicach na usunięcie 4 drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu (zarząd trwały) Przedszkola w Zbrosławicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.169.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2023-11-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2023-12-01 13:02:34