wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 339/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zamiar usunięcia drzew 3 szt. gatunek wierzba z działki nr 56/4 obręb 7 miasta Sianów.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat koszaliński
Gmina Sianów
Sprawa
Znak sprawy RK.6131.168.2023
Dokument wytworzył Gmina Sianów
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu 2023-09-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
Siedziba Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
Telefon 943469520
E-mail informatyk@sianow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-18
Uwagi Protokół oględzin drzew z dnia 11.09.2023 wraz z dokumentacją zdjęciową. Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie z dnia 31.08.2023.Decyzja Starosty Koszalińskiego znak sprawy OŚ.613.138.2023.KN z dnia 09.10.2023.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Alicja Rajca
Data wprowadzenia 2023-12-18 13:56:56