wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 347/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zamiar usunięcia drzew 2 szt. dąb,lipa, buk z działki 611 obręb 7 miasta Sianów.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat koszaliński
Gmina Sianów
Sprawa
Znak sprawy RK.6131.179.2023
Dokument wytworzył Gmina Sianów
Data wpływu dokumentu 2023-09-11
Data wydania dokumentu 2023-09-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
Siedziba Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
Telefon 943469520
E-mail informatyk@sianow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-19
Uwagi Protokół oględzin drzew z dnia 11.09.2023 wraz z dokumentacją zdjęciową.Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie z dnia 07.09.2023. Uzgodnienie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzja Starosty Koszalińskiego znak sprawy OŚ.613.139.2023.KN z dnia 05.12.2023.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Alicja Rajca
Data wprowadzenia 2023-12-19 12:54:29