wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 338/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek (z dnia 29.08.2023 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 568/36 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.121.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-08-29
Data wydania dokumentu 2023-12-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 339/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-12-19 14:03:39