wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 341/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 16.11.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3242/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród działkowy nr 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wieczorek” w Tarnowskich Górach)
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.190.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-11-16
Data wydania dokumentu 2023-12-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 342/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-12-19 14:15:52