wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 348/2023
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek z dnia 05.10.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce o nr ewid. 386/79 (obręb Sowice) będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry, a w posiadaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach (trwały zarząd)
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.150.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-10-06
Data wydania dokumentu 2023-12-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 349/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2023-12-29 09:34:44