wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 350/2023
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja Starosty Tarnogórskiego
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielająca spółce CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na eksploatację instalacji IPPC do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych: surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 120 ton – zlokalizowanej na terenie Wytwórni Pasz w Tworogu położonej przy ul. Renarda 10 udzielonego decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.12.2012 r. znak OŚR.G.6222.8.2012 (z późn. zm.)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6222.13.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-10-11
Data wydania dokumentu 2023-12-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 455/2014, 15/2016, 47/2016, 53/2023, 223/2023, 263/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2023-12-29 11:10:13