wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2024
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu zmiana zezwolenia znakOŚR.R.6226.6.2016
Zakres przedmiotowy dokumentu zmiana decyzji dot planu monitorowania, planu poboru próbek oraz charakterystyki instalacji
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OSR.6226.1.2023
Dokument wytworzył Irena Gatys
Data wpływu dokumentu 2023-02-06
Data wydania dokumentu 2023-08-31
Dokument zatwierdził Irena Gatys
Data zatwierdzenia dokumentu 2023-08-31
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Horzela
Data wprowadzenia 2024-01-02 14:45:12