wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek z dnia 22.11.2023 r. osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie (przekazany według kompetencji pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 29.11.2023 r. znak KS.6131.120.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2079/26 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i będącej w posiadaniu wnioskodawcy
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.205.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-12-05
Data wydania dokumentu 2024-01-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-09 08:46:29