wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 20.11.2023 r. znak GK.6131.2.13.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 658/16 (obręb Nakło Śląskie) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.200.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-01-10
Data wydania dokumentu 2023-11-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-11 07:48:54