wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 15/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie – jako bezprzedmiotowego – postępowania administracyjnego w sprawie pobrania odroczonej na 3 lata opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6 625,00 zł, związanej z zapisami decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.120.2018 z dnia 12.10.2018 r. udzielającej Gminie Miasteczko Śląskie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.209.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskiech Górach
Data wpływu dokumentu 2023-12-15
Data wydania dokumentu 2024-01-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-12 07:34:22