wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 26.09.2023 r. znak M.6131.66.2023 (uzupełniony pismem z dnia 09.10.2023 r. znak M.6131.66.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 1610/259 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie
Zakres przedmiotowy dokumentu Usuwanie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.143.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-09-27
Data wydania dokumentu 2024-01-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-12 08:08:45