wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek z dnia 21.11.2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na działce o nr ewid. 186/29 (obręb Zbrosławice) zweryfikowanej pismami Urzędu Gminy Zbrosławice z dnia 24.10.2023 r. znak GG.6871.1.3.2023 oraz z dnia 13.12.2023 r. znak GG.6871.1.3.2023 na działkę o nr ewid. 168/29 (obręb Zbrosławice) będącej własnością Gminy Zbrosławice, a w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach
Zakres przedmiotowy dokumentu Usuwanie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.192.2023
Dokument wytworzył SDtarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-11-21
Data wydania dokumentu 2024-01-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-16 09:07:09