wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 25/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 13.12.2023 r. znak Ś.6131.1.11.2021) w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z dnia 17.03.2023 r. znak OŚR.613.34.2023) udzielającej Gminie Tarnowskie Góry zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3287/2, 1893/16, 4868/12, 2175/2, 4022/124, 306/115 (obręb Tarnowskie Góry), 2590/73 (obręb Lasowice), 2328/43, 2079/75, 1318/47 (obręb Stare Tarnowice), 759/153 (obręb Opatowice), 2287/19, 2286/19 (obręb Strzybnica)
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.216.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-12-20
Data wydania dokumentu 2024-01-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-16 09:35:13