wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 27/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 (z dnia 07.12.2023 r. znak MZ/34/W/2023/PW-2522) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1767/45 (obręb Stare Tarnowice) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu wnioskodawcy
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięciwe drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.206.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-12-11
Data wydania dokumentu 2024-01-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-01-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-01-16 09:45:49