wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 42/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry w całości należność w kwocie 5.760,00 zł (słownie złotych: pięćtysięcysiedemsetsześćdziesiątzłotych/00) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.05.2020 r. znak OŚR.613.47.2020 udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa - w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.10.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-01-08
Data wydania dokumentu 2024-02-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-02-06 11:52:48