wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 43/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice, w całości należność w kwocie 35.520,00 zł (słownie złotych: trzydzieścipięćtysięcypięćsetdwadzieściazłotych/00) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2019 r. o symbolu OŚR.613.190.2018 zezwalającej na usuniecie drzew - w związku z dokonaniem nasadzeń zastępczych drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.7.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-01-04
Data wydania dokumentu 2024-02-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-02-06 13:53:02