wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 46/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie – jako bezprzedmiotowe – postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia z działki o nr ewid. 233/7 (obręb Radzionków) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.55.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-05-05
Data wydania dokumentu 2024-02-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-02-13 15:10:30