wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 51/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu dot.:
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek p. Marcina Wieczorka prowadzącego działalność pod firmą: MAK Marcin Wieczorek z siedzibą w Radzionkowie przy ul. N. Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.2.2024
Dokument wytworzył STarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-01-23
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 401/2015, 402/2015, 78/2020, 119/2022
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2024-02-15 12:26:36