wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 52/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu dot.:
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek spółki Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las Sp.z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie przy ul. przy ul. Wiejskiej 1 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.3.2024
Dokument wytworzył STarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-02-13
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2024-02-15 12:34:03