wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 56/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Przedszkola Nr 12 o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego na działce o nr ewid. 512/16 obręb Bobrowniki Śląskie,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Dyrektor Przedszkola
Data wpływu dokumentu 2024-01-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-02-16 09:28:29