wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 61/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek pełnomocnika Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 2430/92 obręb Kalety,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Kalety
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył pełnomocnik Gminy
Data wpływu dokumentu 2024-01-15
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-02-22 09:57:09