wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.01.2024 r. znak OŚR.6233.23.2020 zmieniająca decyzję Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.05.2014 r. znak OŚR.G.6233.18.2014 (zmieniona decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.12.2015 r. znak OŚR.G.6233.58.2015) udzielającą p. Violetcie Sterna działającej w obrocie prawnym jako STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w Zbrosławicach zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Zbrosławicach przy ul. Wolności 100.
Zakres przedmiotowy dokumentu Gospodarowanie odpadami
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.23.2020
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2020-03-03
Data wydania dokumentu 2024-01-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 112/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-02-23 09:37:11