wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 68/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry - Przedszkolu Nr 12 na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce 512/16 obręb Bobrowniki Śl.,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.11.2024
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2024-02-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2024-02-23
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-02-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-02-23 12:03:09