wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 74/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umarzam osobom fizycznym zamieszkałym w Tarnowskich Górach, w całości należność w kwocie 3.190,00 zł (słownie złotych: trzytysiącestodziewięćdziesiątzłotych/00) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.07.2020 r. o symbolu OŚR.613.52.2020 udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 102/1 (obręb Tarnowskie Góry) - w związku z wykonaniem obowiązku nasadzeń zastępczych drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Usuwanie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.25.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-02-08
Data wydania dokumentu 2024-03-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-03-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-03-08 07:58:45