wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 87/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek (z dnia 07.02.2024 r. znak KS.6131.12.2024) Gminy Radzionków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.29.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-02-12
Data wydania dokumentu 2024-03-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-03-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-03-21 14:11:00