wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 94/2024
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu dot.:
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83 o pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023
Dokument wytworzył Starostwo Powitowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2023-12-27
Data wydania dokumentu 2024-03-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 353/2023
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2024-04-02 14:45:46