wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 100/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.129.2023
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2024-04-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 99/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-04-05 08:39:01