wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 26/2024
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Lubuń” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną“, planowanego do realizacji na terenie działek nr 201/2, 207, 209/2, 210, 214, 215, 216/2, 217, 230/1, 230/2, 231, 235, 236, 172, 234 w obrębie Lubuń, gm. Kobylnica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy GPŚ.6220.3.23.2023PE
Dokument wytworzył Agnieszka Szubert
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kobylnica
Siedziba ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Telefon 598429070
E-mail kobylnica@kobylnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Szubert
Data wprowadzenia 2024-04-09 14:52:37