wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 104/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy Ś.6131.1.3.2024
Dokument wytworzył Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Data wpływu dokumentu 2024-02-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 105/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-04-10 13:54:51