wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 108/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia 04.12.2023 r. znak OŚR.613.184.2023) udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 3161/89, 3156/96, 21 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.45.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-03-11
Data wydania dokumentu 2024-04-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 109/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-04-11 07:33:28