wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 118/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy L. Dz. 180/02/24
Dokument wytworzył Prezes Zarządu
Data wpływu dokumentu 2024-02-28
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-04-24 13:11:13